Fortidens usunde materialevalg i nutidens huse

Når man har et hus, som skal bygges eller sættes i stand, står man over for en lang række beslutninger. Nogle er nemme, nogle er svære, men en ting er sikkert; der er mange af dem. På et tidspunkt når mange mennesker dertil, hvor man ikke længere gider sætte sig grundigt ind i tingene, men træffer et hurtigt valg for hurtigt at komme videre. Og det kan have konsekvenser, for nogle materialer kan være direkte farlige at omgås. Læs hvorfor asbest er farligt her.

Dengang asbest var kongen

Fra 1920’erne til starten af 1980’erne blev asbest hyppigt anvendt inden for bygningsindustrien. Det var et materiale, som havde en god isoleringsevne samtidig med, at det var et ikke-brændbart materiale. Da asbest oveni købet var forholdsvis billigt, var det et oplagt materialevalg, som vandt bred popularitet. Det blev brugt til at lave loftplader med, til eternitplader til tag, i fremstillingen af rør til vand, spartel- og fugemasse og flere andre ting. Det var med andre ord et materiale, som næsten ikke var til at komme udenom.

Der, hvor asbest bliver farligt, er, når den nedbrydes til små, luftbårne fibre, som vi indånder. Så kan fibrene sætte sig fast i lungevæggen, og det kan resultere i sygdommen asbestose og forskellige kræftsygdomme. De nedbrudte fibre er så små, at de er usynlige for det blotte øje. Når de bliver nedbrudt, bliver de bare en del af luften, som man indånder uden at kunne se dem. Egentligt findes asbest i luften mange steder, så vi indånder allerede asbest, men i den koncentrerede form i forbindelse med ældre bygningsmaterialer bliver det sundhedsskadeligt, og her er det vigtigt at tage sine forholdsregler.

Fra man indånder asbesten, til man bliver syg, går der gerne flere år og nogle gange flere årtier. Dette er endnu en grund til at understrege, hvor farligt asbest er. Når man ikke øjeblikkeligt bliver ramt af følgerne, er det ikke sikkert, man tager det alvorligt og får taget de nødvendige forholdsregler.

Sikkerhed på området

I midt 1980’erne bliver asbest endegyldigt forbudt, men der er jo stadig den dag i dag masser af huse, som indeholder asbest, idet de er fra før denne tid. Finder man ud af, at dele af ens hjem er isoleret med asbestholdigt materiale, er det fristende at fjerne dette omgående. Men for bedst at sikre sig selv og hjemmet er det dog nødvendigt at sætte sig ind i, hvordan dette skal gøres for at sørge for at få det gjort på en forsvarlig måde. Ofte skal der ikke meget til, før det bliver farligt. Skal man eksempelvis fjerne nogle plader, som indeholder asbest, er det næsten umuligt at håndtere pladerne, uden der opstår støv, som dermed frigives til luften. Det kan også være, man har et eternittag, som skal renses. Det optimale ville naturligvis være at erstatte taget med et nyt tag, men er dette udelukket, kan det godt lade sig gøre at rense det gamle. Dette skal gøres med yderst forsigtighed, da fibrene i asbesten let knækker ved denne type vedligeholdsarbejde.